VVE

Bewoners van Park De Voortwisch kunnen alleen lid zijn van de Vereniging van Eigenaren.

Op de pagina’s hiernaast staat informatie over de recreatiewoningen, zoals het parkreglement en de statuten