Voorzitter Bernard Slothouber
 Secretaris Ger Kegge
Penningmeester Liane den Besten