Voorzitter Wim de Pagter
 Secretaris Ger Kegge
Penningmeester Liane den Besten