Bewoners van Park De Voortwisch kunnen lid zijn van de Vereniging van Eigenaren.

Op de pagina’s hiernaast staat informatie over de recreatiewoningen, zoals het parkreglement en de statuten