2e woning

Een 2e woning is bijvoorbeeld een vakantiewoning binnen Nederland. Deze hoort bij uw bezittingen in box 3. U geeft de waarde op 1 januari aan.

Waarde 2e woning

Hebt u een 2e woning in Nederland? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Die staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente.

Verhuur vakantiewoning

Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient o.a. een btw-nummer aan te vragen bij uw regionale belastingkantoor. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Pas als de woning ten miste 140 dagen per jaar daadwerkelijk verhuurd wordt via een professionele verhuurorganisatie, neemt de belastingdienst aan dat u ondernemer bent.

Omzetbelasting (6% btw) over de huuropbrengsten

De door de eigenaar (ondernemer) ontvangen huurinkomsten zijn belast met btw. Dit is een heffing van 9% (laagtarief). Deze btw dient u af te dragen aan de fiscus, tenzij u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling (zie hieronder).

Kleine ondernemersregeling

Voor kleine ondernemers bestaat een financiële tegemoetkoming. Een ondernemer wordt als kleine ondernemer aangemerkt als hij na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting moet afdragen. Is het af te dragen bedrag minder dan € 1.345 dan hoeft niets afgedragen te worden. Ligt het af te dragen bedrag tussen de € 1.345 en de € 1.883,- dan mag 2,5 keer het verschil tussen € 1.883,- en de af te dragen omzetbelasting in mindering worden gebracht op het af te dragen bedrag. De vermindering kan echter nooit meer bedragen dan de af te dragen omzetbelasting.

Let wel op, de kleine ondernemersregeling geldt per ondernemer. Een ondernemer die meer dan één bedrijf heeft moet voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling de gezamenlijke omzetbelasting in aanmerking nemen. Om te weten te komen in hoeverre u in aanmerking komt voor deze regeling kunt u het beste contact op nemen met een belastingsadviseur of accountant. Uw persoonlijke situatie is derhalve van invloed om te weten te komen in hoeverre u in aanmerking komt voor deze regeling.